bóng đá việt nam,Trực tiếp Giải bóng chuyền nữ 2023-Xây dựng cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn về thiệt hại, rủi ro thiên tai
vị trí của bạn:bóng đá việt nam,Trực tiếp Giải bóng chuyền nữ 2023 > Hồ sơ công ty > Xây dựng cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn về thiệt hại, rủi ro thiên tai
Xây dựng cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn về thiệt hại, rủi ro thiên tai
ngày phát hành:2023-09-14 11:44    Số lần nhấp:141

Công tác thu thập, xử lý, lưu trữ, thông tin số liệu khí tượng thủy văn có vai trò quan trọng trong việc phục vụ các hoạt động của ngành Khí tượng thủy văn nói chung và công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn nói riêng, làm tốt điều này sẽ góp phần giảm thiểu rủi ro thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội. Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn Trần Hồng Thái, Tổng cục Khí tượng thủy văn đã chỉ đạo Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống máy chủ.

 

Các hệ thống thông tin chuyên ngành khí tượng thủy văn thông suốt trong mọi tình huống; thu thập, xử lý, lưu trữ số liệu khí tượng thủy văn đầy đủ, chính xác; phát báo quốc tế số liệu khí tượng thủy văn thời gian thực đảm bảo đúng quy định của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO); đảm bảo cổng trao đổi thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn phục vụ dự báo khí tượng thủy văn giữa các đơn vị trong và ngoài Tổng cục Khí tượng thủy văn. Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn duy trì, đảm bảo hoạt động cho hệ thống kênh thông tin quốc tế để trao đổi thông tin khí tượng thủy văn toàn cầu; thực hiện thu nhận dữ liệu ảnh mây vệ tinh của Nhật Bản từ máy chủ của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) và phối hợp với Cơ quan Khí tượng Nhật Bản trong việc tải các số liệu mới của vệ tinh HIMAWARI 8; thu nhận sản phẩm phân tích,Giải Ngoại hạng Nga dự báo khí tượng thủy văn. Các bản tin dự báo, tin cảnh báo thời tiết nguy hiểm qua các kênh thông tin quốc tế; thu nhận dữ liệu và sản phẩm mô hình từ các thành viên của Tổ chức Khí tượng thế giới; tổ chức lưu trữ và chia sẻ số liệu đến các đơn vị nghiệp vụ dự báo cũng đã được ngành thực hiện tốt. Ngành xây dựng Hệ thống đồng bộ số liệu radar cho đồng hóa số liệu; hệ thống 3dvar có cập nhật số liệu radar thử nghiệm trong nghiệp vụ; đánh giá dự báo mưa của Trung tâm Dự báo hạn vừa châu Âu và các mô hình phân giải cao,.. Tổng cục đã ban hành Quy chế chia sẻ và bảo mật thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với các đơn vị, cá nhân do Tổng cục Khí tượng thủy văn quản lý, xây dựng dự thảo Quy chế đánh giá chất lượng dịch vụ công về công tác thông tin,Hồ sơ công ty dữ liệu khí tượng thủy văn; Quy định về trách nhiệm điện báo thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; Quy trình giám sát, đánh giá và xử lý lỗi số liệu khí tượng thủy văn phục vụ công tác dự báo, cảnh báo. Để thực hiện tốt hơn công tác thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn trong thời gian tới, ngành Khí tượng thủy văn sẽ tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn về thiệt hại, rủi ro thiên tai trên khu vực; đảm bảo truyền tin, phát báo đầy đủ, số liệu khí tượng thủy văn phục vụ dự báo.

Cùng với đó, ngành tăng cường đào tạo, làm chủ công nghệ, thiết bị đo, phần mềm đối với bộ thu thập, xử lý dữ liệu tại các trạm khí tượng thủy văn tự động; tăng cường năng lực trong bảo trì, vận hành, sửa chữa các phần mềm thu thập số liệu, triển khai ứng dụng phần mềm tích hợp dữ liệu và hỗ trợ dự báo.../.