bóng đá việt nam,Trực tiếp Giải bóng chuyền nữ 2023-Hiệu lệnh dừng phương tiện đường thủy của Cảnh sát đường thủy theo Thông tư 36/2023/TT-BCA được quy định ra sao?
vị trí của bạn:bóng đá việt nam,Trực tiếp Giải bóng chuyền nữ 2023 > Hồ sơ công ty > Hiệu lệnh dừng phương tiện đường thủy của Cảnh sát đường thủy theo Thông tư 36/2023/TT-BCA được quy định ra sao?
Hiệu lệnh dừng phương tiện đường thủy của Cảnh sát đường thủy theo Thông tư 36/2023/TT-BCA được quy định ra sao?
ngày phát hành:2023-09-18 12:21    Số lần nhấp:68
Hiệu lệnh dừng phương tiện đường thủy của Cảnh sát đường thủy theo Thông tư 36/2023/TT-BCA được quy định ra sao? Được dùng giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID thay thế giấy tờ giấy khi cảnh sát đường thủy yêu cầu xuất trình giấy tờ? Cảnh sát đường thủy được tạm giữ giấy tờ của người vi phạm giao thông đường thủy theo thứ tự như thế nào? Hiệu lệnh dừng phương tiện đường thủy của Cảnh sát đường thủy theo Thông tư 36/2023/TT-BCA được quy định ra sao?

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 36/2023/TT-BCA quy định về hiệu lệnh dừng phương tiện đường thủy của Cảnh sát đường thủy như sau:

Khi dừng phương tiện đường thủy để kiểm soát phải căn cứ vào mật độ phương tiện tham gia giao thông, tình hình, đặc điểm luồng, tuyến giao thông để bảo đảm an toàn và lưu thông bình thường của các phương tiện khác và thực hiện như sau:

- Ban ngày, hướng cờ hiệu "Cờ chữ K" về phía phương tiện cần kiểm soát, phất ba lần theo chiều thẳng đứng từ trên xuống, đồng thời phát âm hiệu một tiếng dài, một tiếng ngắn, một tiếng dài;

- Ban đêm, hướng đèn hiệu về phía phương tiện cần kiểm soát, phát một chớp sáng dài, một chớp sáng ngắn, một chớp sáng dài, đồng thời phát âm hiệu một tiếng dài, một tiếng ngắn, một tiếng dài;

Ngoài hiệu lệnh nêu trên, có thể kết hợp dùng loa hướng dẫn cho phương tiện dừng hoặc giảm tốc độ để kiểm soát.

Hiệu lệnh dừng phương tiện đường thủy của Cảnh sát đường thủy theo Thông tư 36/2023/TT-BCA được quy định ra sao? (Hình từ internet)

Được dùng giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID thay thế giấy tờ giấy khi cảnh sát đường thủy yêu cầu xuất trình giấy tờ?

Căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 9 Thông tư 36/2023/TT-BCA, quy định như sau:

Tiến hành kiểm soát1. Kiểm soát phương tiện giao thông:...c) Nội dung và phương pháp kiểm soát trên phương tiện:Kiểm soát giấy tờ của phương tiện, thuyền viên, người đi trên phương tiện; kiểm soát hàng hóa chở trên phương tiện, giấy tờ của hàng hóa và các loại giấy tờ khác có liên quan theo quy định (sau đây viết gọn là giấy tờ). Khi kiểm soát giấy tờ phải đối chiếu với thực tế và xác định tính hợp pháp của giấy tờ;Kiểm soát điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện: Kiểm soát bằng quan sát, đối chiếu thực tế với giấy tờ của phương tiện hoặc bằng thiết bị kỹ thuật theo trình tự từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Khi cần thiết phải kiểm tra trên cơ sở dữ liệu hoặc đề nghị cơ quan chuyên môn giám định;Kiểm soát an toàn vận tải: Độ chìm của phương tiện so với vạch dấu mớn nước an toàn; chủng loại, khối lượng,Hồ sơ công ty số lượng, quy cách, kích thước hàng hóa, đồ vật, số người thực tế so với sức chở của phương tiện và các biện pháp bảo đảm an toàn trong hoạt động vận tải;Kiểm soát những nội dung khác có liên quan theo quy định của pháp luật;Khi kiểm soát phải có mặt đại diện chủ phương tiện hoặc thuyền viên, người điều khiển phương tiện. Trường hợp không có mặt của những người trên, việc kiểm soát phải có đại diện chính quyền cơ sở nơi kiểm soát hoặc ít nhất một người chứng kiến.Sau khi các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử, xác định được các thông tin về tình trạng hiệu lực, giá trị sử dụng của các giấy tờ nêu trên (tạm giữ, tước quyền sử dụng, thu hồi, tịch thu, mất) thì việc kiểm soát thông qua kiểm tra, đối chiếu thông tin của các giấy tờ đó trong tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có giá trị như kiểm tra trực tiếp giấy tờ bằng bản giấy....

Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên thì từ từ ngày 16/9/2023, người dân được dùng giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID thay thế giấy tờ giấy khi cảnh sát đường thủy yêu cầu xuất trình giấy tờ. Kiểm tra thông tin của giấy tờ trong tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có giá trị như kiểm tra trực tiếp giấy tờ bằng bản giấy.

Cảnh sát đường thủy được tạm giữ giấy tờ của người vi phạm giao thông đường thủy theo thứ tự như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 36/2023/TT-BCA quy định khi phát hiện hành vi vi phạm thuộc trường hợp bị xử phạt theo thủ tục không lập biên bản, người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ.

Trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm chưa thực hiện ngay quyết định xử phạt thì có quyền tạm giữ giấy tờ có liên quan theo thứ tự quy định tại điểm d khoản 2 Điều 11 Thông tư 36/2023/TT-BCA để bảo đảm cho việc chấp hành quyết định xử phạt.

Liên hệ tại điểm d khoản 2 Điều 11 Thông tư 36/2023/TT-BCA, Cảnh sát đường thủy được tạm giữ giấy tờ của người vi phạm giao thông theo thứ tự như sau:

- Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng,

- Chứng chỉ lái phương tiện

- Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện hoặc giấy xác nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực đối với trường hợp phương tiện thế chấp

- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện

- Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn máy trưởng

- Các giấy tờ khác liên quan đến tang vật, phương tiện theo quy định của pháp luật để bảo đảm việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Nếu người vi phạm không có giấy tờ nói trên thì có thể tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Thông tư 36/2023/TT-BCA sẽ có hiệu lực từ ngày 16/9/2023

Nguyễn Văn Phước Độ