bóng đá việt nam,Trực tiếp Giải bóng chuyền nữ 2023-Hội CCB tỉnh tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình h&#2
vị trí của bạn:bóng đá việt nam,Trực tiếp Giải bóng chuyền nữ 2023 > hợp tác trao đổi > Hội CCB tỉnh tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình h&#2
Hội CCB tỉnh tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình h&#2
ngày phát hành:2023-09-09 11:18    Số lần nhấp:59

Sáng 11/8, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái , thù địch trong tình hình mới cho đội ngũ cán bộ Hội CCB trong toàn tỉnh.

Hội CCB tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái  thù địch trong tình hình mới Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Hội CCB Việt Nam trực tiếp truyền đạt tại hội nghị.

Theo đó, các đồng chí lãnh đạo Hội CCB các cấp được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Hội CCB Việt Nam, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh truyền đạt một số chuyên đề chính như: Nghị quyết số 35 – NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII; nhận diện âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, nhà nước; phương pháp đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới…

Hội CCB tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái  thù địch trong tình hình mới Các đại biểu dự hội nghị.

Qua lớp tập huấn, giúp đội ngũ cán bộ hội CCB các cấp hiểu rõ những phương thức, thủ đoạn mà các thế lực thù địch hay sử dụng,hợp tác trao đổi từ đó có những biện pháp đấu tranh kịp thời; tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân quyết tâm đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, đặc biệt là trên không gian mạng. Giúp lãnh đạo Hôi CCB các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương.                                                                   

Xuân Tuân