bóng đá việt nam,Trực tiếp Giải bóng chuyền nữ 2023-Kết luật về dự thảo phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp từ năm 2025 gồm những nội dung nào bật nào?
vị trí của bạn:bóng đá việt nam,Trực tiếp Giải bóng chuyền nữ 2023 > hợp tác trao đổi > Kết luật về dự thảo phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp từ năm 2025 gồm những nội dung nào bật nào?
Kết luật về dự thảo phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp từ năm 2025 gồm những nội dung nào bật nào?
ngày phát hành:2023-09-18 11:19    Số lần nhấp:162
Kết luật về dự thảo phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp năm 2025 gồm những nội dung nào bật nào? Thi tốt nghiệp THPT hiện hành gồm những môn nào? Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 sẽ áp dụng cho học sinh lớp mấy trong năm học 2023-2024? Kết luật về dự thảo phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp năm 2025 gồm những nội dung nào bật nào?

Ngày 08 tháng 9 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo 1489/TB-BGDĐT năm 2023 kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tại cuộc họp về Dự thảo Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp năm 2025.

Sau khi nghe báo cáo của Cục Quản lý chất lượng, đơn vị chủ trì xây dựng Dự thảo Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp năm 2025; góp ý của các đơn vị liên quan và ý kiến của Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, Bộ trưởng đã có những kết luật sau:

- Hoàn thiện Dự thảo Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp năm 2025, đồng thời, tiếp tục xin ý kiến bằng văn bản 63 Sở GDĐT để có thêm căn cứ hoàn thiện Dự thảo, trình lãnh đạo Bộ để trình Thường trực Chính phủ xem xét, cho phép công bố Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (dự kiến trong tháng 9 năm 2023) với các nội dung cụ thể sau:

+ Về mục đích Kỳ thi, thời gian thi: Giữ nguyên mục đích, ý nghĩa của Kỳ thi tốt nghiệp THPT như đã nêu trong Dự thảo Phương án đã công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến xã hội. Thực hiện tốt sự phân cấp, trách nhiệm trong tổ chức thi; nghiên cứu để tổ chức Kỳ thi hằng năm vào thời điểm sớm hơn hiện nay.

+ Tổ chức thi theo môn, gồm các môn học bắt buộc và các môn học lựa chọn trong Chương trình GDPT năm 2018: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Công nghệ, Tin học.

Nghiên cứu, giải trình rõ căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn,Giải Ngoại hạng Nga những điểm mới và những khó khăn vướng mắc chủ yếu trong triển khai thực hiện để xem xét, lựa chọn số môn thi của Phương án thi.

+ Hình thức thi: Môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận; các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm.

+ Nội dung thi: Bám sát yêu cầu cần đạt về năng lực và kiến thức chủ yếu của lớp 12 trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Có lộ trình phù hợp để tăng nội dung đánh giá năng lực mỗi năm phù hợp với thời gian học tập theo Chương trình GDPT 2018 của học sinh.

+ Phương thức xét tốt nghiệp: Kết hợp giữa kết quả đánh giá quá trình và kết quả thi tốt nghiệp.

+ Nhiệm vụ cần triển khai ngay:

++ Sau khi có thêm ý kiến của 63 tỉnh, thành bằng văn bản, hoàn thiện Phương án trình Lãnh đạo Bộ báo cáo xin ý kiến Thường trực Chính phủ trước khi công bố, hoàn thành trong tháng 9 năm 2023.

++ Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp từ năm 2025 với các thành viên từ các đơn vị liên quan, phân công công việc cụ thể để triển khai nhiệm vụ. Xây dựng đề án và kế hoạch triển khai thực hiện phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 theo lộ trình từ nay đến năm 2030.

++ Nghiên cứu, xây dựng định dạng câu hỏi thi phù hợp với Chương trình GDPT 2018. Trước mắt, tập trung chuẩn bị sớm lực lượng giáo viên ra đề thi (ưu tiên chọn giáo viên nhiều kinh nghiệm với chương trình giáo dục phổ thông 2018); đồng thời tổ chức tập huấn lực lượng giáo viên xây dựng câu hỏi thi, ra đề thi phù hợp với yêu cầu Chương trình GDPT 2018 bao gồm cả chuyên sâu và đại trà; tổ chức các hội nghị, hội thảo chia sẻ và tập huấn cho nhiều đối tượng tham gia xây dựng câu hỏi thi. Các công tác này cần bắt đầu từ quý IV năm 2023.

Phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp năm 2025 theo kết luận Dự thảo gồm những nội dung nào nổi bật?

Phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp năm 2025 theo kết luận Dự thảo gồm những nội dung nào nổi bật? (Hình từ Internet)

Thi tốt nghiệp THPT hiện hành gồm những môn nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Quy chế thi ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT có quy định về bài thi tốt nghiệp THPT như sau:

Bài thiTổ chức thi 05 bài thi, gồm: 03 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn,hợp tác trao đổi Ngoại ngữ; 01 bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (viết tắt là KHTN) gồm các môn thi thành phần Vật lí, Hóa học, Sinh học; 01 bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội (viết tắt là KHXH) gồm các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT hoặc các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT.

Như vậy, các môn thi tốt nghiệp THPT 2023 được xác định như sau:

- Đối với thí sinh thi tổ hợp Khoa học tự nhiên:

+ Toán;

+ Ngữ văn;

+ Tiếng anh;

+ Vật lí, Hóa học, Sinh học trong 01 bài thi tổ hợp.

- Đối với thí sinh thi tổ hợp Khoa học Xã hội:

+ Toán;

+ Ngữ văn;

+ Tiếng anh;

+ Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân.

- Đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông thi tổ hợp Khoa học Xã hội:

+ Toán;

+ Ngữ văn;

+ Tiếng anh;

+ Lịch sử, Địa lí.

Theo Dự thảo Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp từ năm 2025 đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận thì kể từ năm 2025 các môn thi tốt nghiệp sẽ có sự thay đổi.

Theo đó, các thi sinh thi tốt nghiệp từ năm 2025 sẽ thi các môn bao gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Công nghệ, Tin học.

Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 sẽ áp dụng cho học sinh lớp mấy trong năm học 2023-2024?

Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT quy định như sau:

Chương trình giáo dục phổ thông được thực hiện theo lộ trình như sau:1. Từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1.2. Từ năm học 2021-2022 đối với lớp 2 và lớp 6.3. Từ năm học 2022-2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10.4. Từ năm học 2023-2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11.5. Từ năm học 2024-2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

Theo như quy định trên, năm học 2023-2024 sẽ áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 đối với học sinh lớp 1,2,6,3,7,10 và đặc biệt các lớp 4, lớp 8 và lớp 11 sẽ là lần đầu tiên được áp dụng chương trình giáo dục phổ thông 2018

Các lớp còn lại gồm lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ được áp dụng chương trình giáo dục phổ thông 2018 vào năm học 2024-2025.

Nguyễn Hạnh Phương Trâm