bóng đá việt nam,Trực tiếp Giải bóng chuyền nữ 2023-Cử tri ủng hộ thành lập thị trấn An Hòa thuộc huyện An Lão
vị trí của bạn:bóng đá việt nam,Trực tiếp Giải bóng chuyền nữ 2023 > hợp tác trao đổi > Cử tri ủng hộ thành lập thị trấn An Hòa thuộc huyện An Lão
Cử tri ủng hộ thành lập thị trấn An Hòa thuộc huyện An Lão
ngày phát hành:2023-08-30 12:14    Số lần nhấp:195

Tài liệu phục vụ lấy ý kiến cử tri đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện An Lão và niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã và nhà văn hóa các thôn trên địa bàn xã An Hòa.Việc lấy ý kiến cử tri trên địa bàn xã An Hòa đối với Đề án thành lập thị trấn An Hòa thuộc huyện An Lão được thực hiện từ ngày 10/5 đến ngày 13/5/2023. Có 100% cử tri trên địa bàn tham gia lấy ý kiến.Kết quả, có 8.469/8.923 cử tri đồng ý với Đề án, tỷ lệ 94,hợp tác trao đổi91% và 454/8.923 cử tri không đồng ý, tỷ lệ 5,09%./.